Har du redan ett ID?

Logga in till Mälarparken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Mälarparken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Finansiell Strategi

Brf Mälarparken är en ung förening som äger ett hus som färdigställdes 2014. Som de flesta nya hus har föreningen en relativt hög belåning. Den ekonomiska planen grundar sig på de förhållanden som rådde innan huset färdigställdes. Det innebär att både avsättning till underhållsfond och avskrivningar var progressiva, vilket betyder, vad gäller avskrivningarna, att de är låga jämfört med den situation som gäller idag då alla Brf:er ska ha rak avskrivning. (Detta har meddelats redan på den första årsstämman.) För att få fram den årliga avskrivningen delar man husets värde med husets livslängd i antal år.

Vad beträffar underhållsfonden har en 30-årig plan tagits fram. 1-30:del av den totala kostnaden avsätts för denna plan i samband med varje bokslut. Härmed vill vi säkra att vår underhållsfond byggs upp så att vi kan underhålla huset, helst utan att det behöver leda till höjda avgifter.

För att uppnå detta har styrelsen tagit ett inriktningsbeslut som innebär att vi, så fort som möjligt, vill nå en belåningsgrad som minskar risken för avgiftshöjningar vid höga räntelägen och samtidigt medge en periodvis ökad belåning vid större underhållsaktiviteter.

Med detta upplägg som bas har vi lyckats sänka avgiften med 8,3 %, amortera våra lån med ca 1 MSEK per år samt börjat bygga upp vår underhållsfond med 400 000 SEK per år med start fr.o.m. 2016.

Konsekvensen blir att vi i vår bokföring visar en viss förlust och kommer så att göra med nuvarande ränteläge. I dagens läge är detta, med gällande redovisningsregler, ett accepterat resultat för Brf:er, och är godkänt av vår auktoriserade revisor.

Regler och lagar kan komma att ändras. Skulle detta inträffa kommer naturligtvis vår verksamhet anpassas.

Brf Mälarparken 1
Postadress:
c/o MBF
Källgatan 14
722 11 Västerås
 
Besöksadress:
Hamngatan 9
172 66 Sundbyberg
 
brfmalarparken1@gmail.com